top of page

DOĞSAN

Ekran Resmi 2023-03-27 17.43.20.png

Daylon / Emilmeyen Süturlar

 •  DAYLON, uzun zincirli alifatik polimerlerden poliamid den elde edilmiş sentetik ve emilmeyen steril cerrahi monofilaman bir ipliktir. DAYLON mavi(FD&C Blue 2) veya siyah (Hematein Logwood siyah ) renktedir.

 • DAYLON Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP)’de absorbe olmayan cerrahi iplikler için belirtilen gerekliliklerin tümünü karşılar.

 • KULLANIM AMACI: DAYLON, genel yumuşak doku yakınlaştırması ve/veya bağlanmasında, oftalmik, nörolojik ve kardiovasküler cerrahi kullanım da dahil olmak üzere kullanılır. DAYLON, ameliyat sırasında diğer iplikleri tutturmada ve işaretlemede de kullanılır.

 • DAYLON’un, USP 8/0 (EP 0.4)’dan USP 11/0 (EP 0.1)’a kadar olan ince iplikleri mikro cerrahi ve göz cerrahisi için özellikle uygundur.

 • Sadece tek kullanımlıktır.

Politer / Emilemeyen Süturlar

 POLİTER® örgülü, absorbe olmayan, silikon kaplı, polyesterden (polietilen terafitalat) imal edilmiş steril cerrahi iplik malzemesidir. Cerrahi iplik çok ince filamanların örülmesi ve sonra silikon karışımı ile kaplanmasıyla elde edilir.

POLİTER® kolay görünmesi için yeşil (D & C Green No 6) ile boyanmıştır. Bazı kodlar renksiz, şeffaf olarak bulunur.

Pledget (plejit, yama) ameliyat ipliği aksesuarı olarak kullanılan, emilmeyen, boyasız PTFE’den (politetra-fluoroetilen) kesilmiş parçadır.

POLİTER® Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi’nin (USP) Absorbe Olmayan Cerrahi İplikler gerekliliklerine uygundur.

 

KULLANIM AMACI: POLİTER® genel olarak yumuşak doku yakınlaştırılması ve/veya bağlanmasında, kardiyovasküler, ortopedik, genel cerrahi, nörolojik ve göz cerrahisinde kullanılır. Pledget, yalnızca kardiyovasküler cerrahide ameliyat ipliği ile doku yüzeyi arasında bir yastık oluşturma ve, baskı oluşan yüzeyi genişletmek için kullanılır.

Sütürler ve pledgetlar tek kullanımlıktır.

Ekran Resmi 2023-03-27 17.51.51.png
Ekran Resmi 2023-03-27 17.48.49.png

İpek / Emilemeyen Süturlar

 • İPEK iplik, fibroin adı verilen organik proteinden elde edilmiş, emilmeyen, steril cerrahi bir ipliktir. Bu protein, Bombycidae ailesinin evcilleştirilmiş türü olan Bombyx mori (B.Mori) İPEK böceğinden elde edilir. İPEK iplikler doğal yağ ve yapışkanlarından temizlenmek için işleme tabi tutulur.

 • İPEK siyah renkte (Hematein Logwood siyah) ve silikon ile kaplıdır.

 • Ham (Virjin) İPEK iplik, bükülmüş ve mavi renkte (Metilen Mavisi) USP 8/0 (EP 0.4) olarak mevcuttur.

 • İPEK, Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) tarafından saptanmış absorbe olmayan cerrahi iplikler için gerekli olan tüm şartları karşılar.

 • KULLANIM AMACI: İPEK, genel olarak yumuşak doku yaklaştırması ve/veya bağlanmasında, oftalmik ve kardiyovasküler cerrahi kullanımı da dahil olmak üzere kullanılır.

 • Sadece tek kullanımlıktır.

Propilen / Emilemeyen Sütunlar

PROPİLEN sentetik, emilmeyen, steril monofilaman cerrahi ipliktir. Yüksek molekül ağırlığında izotaktik polipropilen polimerinden oluşmuştur. PROPİLEN kolay görünmesi için mavi (Bakır ftalosiyanin mavisi) boyanmıştır. Bazı kodlar renksiz, şeffaf olarak bulunur.

PROPİLEN’in bazı kodları PTFE(politetrafluoroetylene) pledget ile yapılmaktadır. Pledget,ameliyat ipliği ile doku yüzeyi arasında bir yastık oluşturarak, baskı oluşan yüzeyi genişletmek için kullanılır. Ürün detayları katalogda yer almaktadır.

PROPİLEN Avrupa Farmakopesinin (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesinin (USP) Absorbe Olmayan Cerrahi İplikler gerekliliklerine 7/0 (EP 0.5) ve 6/0 (EP 0.7) ölçülerinde çap limitlerinin bazen biraz aşılması dışında uygundur.

 

KULLANIM AMACI: PROPİLEN genel olarak yumuşak doku yakınlaştırması ve/veya bağlanmasında, kardiyovasküler, oftalmik ve nörolojik cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahide kullanılır.

Sadece tek kullanımlıktır.

Ekran Resmi 2023-03-27 17.55.38.png
Ekran Resmi 2023-03-27 17.58.22.png

Trofilen / Emilemeyen Süturlar

 • Trofilen sentetik, emilmeyen, steril monofilaman cerrahi ipliktir. Biyolojik olarak zararsız poliviniliden florür polimerinden imal edilmiştir (PVDF). Trofilen kolay görünmesi için mavi (Bakır ftalosiyanin mavisi) ile boyanmıştır. 

 • Trofilen Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP)’de absorbe olmayan cerrahi iplikler için belirtilen gerekliliklerin tümünü karşılar.

 • KULLANIM AMACI: Trofilen kullanımı genel yumuşak doku yakınlaştırması ve/veya bağlanmasında için düşünülmüştür. Kardiyovasküler, oftalmik ve nörolojik cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde de kullanılır. 

 • Sadece tek kullanımlıktır.

Daxton/ Emilemeyen Sütunlar

Daxton®-D steril, sentetik, emilmeyen, monofilaman (C2F4)n kimyasal formülüne sahip politetrafloroetilen (PTFE)’den oluşmuş bir cerrahi ipliktir. PTFE iplik gözenekli olmayan yapıya sahiptir. daxton®-D cerrahi iplik doğal beyaz renginde ve boyasızdır. daxton®-D (gözenekli olmayan) cerrahi iplik Avrupa Farmakopesinin (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesinin (USP) Absorbe Olmayan Cerrahi İplikler gerekliliklerine uygundur.  

 

KULLANIM AMACI: daxton®-D genel olarak yumuşak doku yakınlaştırması ve/veya bağlanmasında, kardiyovasküler, cerrahide ve dura mater onarımında kullanılır. Sadece tek kullanımlıktır. 

Ekran Resmi 2023-03-27 18.05.08.png
Ekran Resmi 2023-03-27 18.07.19.png

Pegelak / Emilebilen Süturlar

 • %90 glikolit ve % 10 L-laktit (glikolik asit ve laktik asitten hazırlanmıştır) kopolimerlerinden sentez edilmiş esnek iplerden mamul PEGELAK sentetik, emilebilir, cerrahi ameliyat iplikleri yumuşak doku yaklaştırmalarında kullanılır. Kopolimerin ampirik formülü -[(C2H2O2)x(C3H4O2)y] n'dir ve x:y=9:1'dir. Örgülü yapısı kaplanmıştır. Kaplama malzemesi kalsiyum siterat ve poli(glikolid-ko-L-laktid)den hazırlanmıştır. Glacomer 37y] n - x:y=3:7'dir)

 • PEGELAK sütürler yaşayan bir organizmaya yerleştirildiğinde o organizma tarafından emilir ve aşırı doku tahrişine sebep olmaz. Kopolimer ve kalsiyum siteratlı karışım antijen ve pirojen değildir ve emilim sırasında minimum doku reaksiyonu ortaya çıkabilir. Sütürler dokuda görüşü sağlamak için mor renk (D&C Violet No.2 (C.l. # 60725)) ile boyanmıştır. Ayrıca, boyanmamış tipleri de mevcuttur.

 • PEGELAK Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi'nin (USP) Emilebilir Cerrahi Sütürlar ve Avrupa Farmakopesinin (EP) Emilebilir Sentetik Cerrahi Sütürlar gerekliliklerine (bazı ölçülerde çapların limitleri biraz aşılması dışında) uygundur.

 •  

 • KULLANIM AMACI: PEGELAK genel olarak yumuşak doku yaklaştırması ve/veya bağlanmasında ve göz (oftalmik) cerrahisinde kullanılır. Kardiyovasküler ve nörolojik dokularda kullanılmaz.

 • Sadece tek kullanımlıktır.

Pedesente / Emilebilir Sütunlar

PEDESENTE steril, emilebilir monofilaman cerrahi ameliyat ipliğidir. Sütür polidioksanon'dan mamuldür ve ampirik formülü (-O-CH2-CH2-OCH2-CO-)n. Polidioksanon polimeri antijen ve pirojen değildir, emilim sırasında sadece hafif doku reaksiyonu ortaya çıkar. PEDESENTE sütürler dokuda görüşü sağlamak için polimerizasyon sırasında mor renge (D&C Violet No.2 (C.l. # 60725)) boyanır. Ayrıca, boyanmamış (bej) olarak da mevcuttur.

PEDESENTE Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi'nde (USP) emilebilir sentetik sütürler için tanımlanmış gerekliliklerin tümünü karşılar.

 

KULLANIM AMACI: PEDESENTE sütürler genel olarak yumuşak doku yaklaştırması ve/veya bağlanmasında, büyümenin beklendiği pediatrik kardiyovasküler dokularda ve göz cerrahisinde (oftalmoloji) ve emilebilir sütür ve uzun süreli (6 haftaya kadar) yara desteği gereken dokularda kullanılır.

Sadece tek kullanımlıktır.

Ekran Resmi 2023-03-27 17.45.59.png
Ekran Resmi 2023-03-27 18.10.33.png

Pegelak Rapid / Emilebilen Süturlar

 • %90 glikolit ve %10 L-laktit (glikolik asit ve laktik asitten hazırlanmıştır) kopolimerlerinden sentez edilmiş esnek iplerden mamul PEGELAK rapid sentetik, emilebilir, cerrahi ameliyat iplikleri yumuşak doku yaklaştırmalarında kullanılır.

 • Kopolimerin ampirik formülü -[(C2H2O2)x(C3H4O2)y] n'dir ve x:y=9:1'dir. Örgülü yapısı kaplanmıştır. Kaplama malzemesi kalsiyum siterat ve poli(glikolid-ko-L-laktid)den hazırlanmıştır. Glacomer 37y] n - x:y=3:7'dir)

 • PEGELAK rapid sütürler yaşayan bir organizmaya yerleştirildiğinde o organizma tarafından emilir ve aşırı doku tahrişine sebep olmaz. Kopolimer ve kalsiyum siteratlı karışım antijen ve pirojen değildir ve emilim sırasında minimum doku reaksiyonu ortaya çıkabilir.

 • PEGELAK rapid PEGELAK sütürün daha düşük moleküler ağırlıktaki tipidir, böylece daha hızlı hidroliz olması/ emilmesi sağlanır.

 • PEGELAK rapid sentetik emilebilen suturler icin, bazı ölçülerde, çapların az miktarda aşması ve düğümlü mukavemet gereklilikleri dışında, ABD Farmakopesi (USP) ve Avrupa Farmakopesi (EP) gerekliliklerine uygundur. Düğüm mukavemetleri katgüt sutürler icin USP ve EP standartlarına uygundur (Chorda resorbilis sterilis).

 •  

 • KULLANIM AMACI: PEGELAK rapid sadece kısa dönemli (7-10 gün) doku desteği gereken yumuşak doku yakınlaştırmalarında ve göz (oftalmik) cerrahisinde kullanılır. PEGELAK rapid kardiyovasküler ve nörolojik dokularda kullanılmaz.

 • Sadece tek kullanımlıktır.

Pegesorb / Emilebilir Sütunlar

 PEGESORB steril, emilebilir, örgülü ve kaplanmış cerrahi ameliyat ipliğidir. Ameliyat ipliği poliglikolik asitten imal edilir. Poliglikolik asitin formülü (-O-CH2-CO-O-CH2-CO-)n'dır. Sütürün örgülü yapısı kaplanmıştır. Kaplanmış sütür poli(glikolid(%30)-ko-L-laktid(%70)) ve kalsiyum siterat karışımından hazırlanır.

Poliglikolik asitten mamul sütürler yaşayan bir organizmaya yerleştirildiğinde o organizma tarafından emilir ve aşırı doku tahrişine sebep olmaz. Polimerli ve kalsiyum siteratlı karışım antijen ve pirojen değildir ve emilim sırasında sadece hafif doku reaksiyonu ortaya çıkar.

PEGESORB minimum doku reaksiyonu ile mükemmel kullanım kolaylığına ve düğüm özelliklerine sahiptir. Sütürler dokuda görüşü sağlamak için mor renk (D&C Violet No.2 (C.l. # 60725)) ile boyanmıştır. Ayrıca, boyanmamış tipleri de mevcuttur.

PEGESORB Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi' nde (USP) emilebilir sentetik sütürler için tanımlanmış gerekliliklerin tümünü karşılar.

 

KULLANIM AMACI: PEGESORB genel olarak yumuşak doku yaklaştırması ve/veya bağlanmasında ve göz (oftalmik) cerrahisinde kullanılır. Kardiyovasküler ve nörolojik dokularda kullanılmaz.

Sadece tek kullanımlıktır.

Ekran Resmi 2023-03-27 18.12.38.png
Ekran Resmi 2023-03-27 18.14.56.png

Pegesorb Rapid / Emilebilen Süturlar

 • PEGESORB rapid steril, emilebilir, örgülü ve kaplanmış cerrahi ameliyat ipliğidir. Ameliyat ipliği poliglikolik asitten imal edilir. Poliglikolik asitin formülü (-O-CH2-CO-O-CH2-CO-)n'dır. Sütürün örgülü yapısı kaplanmıştır. Kaplanmış sütür poli(glikolid(%30)-ko-L-laktid(%70)) ve kalsiyum siterat karışımından hazırlanır.

 • Poliglikolik asitten mamul sütürler yaşayan bir organizmaya yerleştirildiğinde o organizma tarafından emilir ve aşırı doku tahrişine sebep olmaz. Polimerli ve kalsiyum siteratlı karışım antijen ve pirojen değildir ve emilim sırasında sadece hafif doku reaksiyonu ortaya çıkar.

 • PEGESORB rapid minimum doku reaksiyonu ile mükemmel kullanım kolaylığına ve düğüm özelliklerine sahiptir. PEGESORB rapid, PEGESORB sütürün daha düşük moleküler ağırlıktaki tipidir böylece PGA'nın hızlı hidroliz olmasını/ emilmesini sağlar.

 • PEGESORB rapid sentetik emilebilen sütürler icin, bazı ölçülerde, düğümlü mukavemet gereklilikleri dışında, ABD Farmakopesi (USP) ve Avrupa Farmakopesi (EP) gerekliliklerine uygundur. Düğüm mukavemetleri katgüt sütürler icin USP ve EP standartlarına uygundur (Chorda resorbilis)

 •  

 • KULLANIM AMACI: PEGESORB rapid sadece kısa dönemli (7-10 gün) yara desteği gereken yumuşak doku yakınlaştırmalarında ve göz (oftalmik) cerrahisinde kullanılır. PEGESORB rapid kardiyovasküler ve nörolojik dokularda kullanılmaz.

 • Sadece tek kullanımlıktır.

Tekmon / Emilebilir Sütunlar

TEKMON steril, emilebilir monofilaman cerrahi ameliyat ipliğidir. Sütür poli(glikolid-ko-kaprolakton)'dan mamuldür ve ampirik formülü (-O-CH2- CH2-OCH2-CO-)n. Poli(glikolid-ko-kaprolakton) kopolimeri antijen ve pirojen değildir ve emilim sırasında sadece hafif doku reaksiyonu ortaya çıkar.

TEKMON sütürler dokuda görüşü sağlamak için polimerizasyon esnasında mor renge (D&C Violet No.2 (C.l. # 60725)) boyanır. Ayrıca, boyanmamış tipleri de mevcuttur.

TEKMON Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi'nde (USP) emilebilir sentetik sütürler için tanımlanmış gerekliliklerin tümünü karşılar.

 

KULLANIM AMACI: TEKMON cerrahi ameliyat iplikleri genel olarak emilebilen sütür gereken yumuşak doku yaklaştırması ve/veya bağlanmasında kullanılır. Kardiyovasküler, nörolojik dokularda, mikrocerrahi veya göz cerrahisinde kullanılmaz.

Sadece tek kullanımlıktır.

Ekran Resmi 2023-03-27 18.18.20.png
bottom of page